Föreningens mål är att hjälpa och stötta personer med epilepsi. Ett stort arbete är också att sprida kunskap och tydliggöra information till anhöriga, arbetsplatser, skolor och andra som kommer i kontakt med epilepsi
Ta gärna kontakt med föreningens ordförande:
Gunilla Andersson 070-221 48 14
ordforande@epilepsisodermanland.se

Du kan även använda kontaktformuläret under menyvalet Kontakt.


Medlemsavgift 2020:
250:- för enskild medlem,
400:- för familj (boende på samma adress)
Betalas in på bankgiro 743-3733 senast 28/2 2020
Var noga med att ange namn, adress och telefonnummer

Maila in dina kontaktuppgifter till
ordforande@epilepsisodermanland.se för att hålla er kontaktinformation aktuell