Epilepsiföreningen Södermanland


Medlemsavgift 2022:
250:- för enskild medlem,
400:- för familj (boende på samma adress)
Betalas in på bankgiro 743-3733 senast 28/2 2022
Var noga med att ange namn, adress och telefonnummer

Maila in dina kontaktuppgifter till
ordforande@epilepsisodermanland.se för att hålla er kontaktinformation aktuell


Föreningens mål är att hjälpa och stötta personer med epilepsi. Ett stort arbete är också att sprida kunskap och tydliggöra information till anhöriga, arbetsplatser, skolor och andra som kommer i kontakt med epilepsi

Ta gärna kontakt med föreningens ordförande:
Gunilla Andersson 070-221 48 14
ordforande@epilepsisodermanland.se

Du kan även använda kontaktformuläret under menyvalet Kontakt.