Styrelsen önskar alla medlemmar en god början på 2021


Medlemsavgift 2021:
250:- för enskild medlem,
400:- för familj (boende på samma adress)
Betalas in på bankgiro 743-3733 senast 28/2 2020
Var noga med att ange namn, adress och telefonnummer
Betalas senast 28 februari (gäller inte dig som blivit medlem efter 31/10 – 2020)

Maila in dina kontaktuppgifter till
ordforande@epilepsisodermanland.se för att hålla er kontaktinformation aktuell


Vi har idag många medlemmar i Svenska Epilepsiförbundet men behöver din hjälp för att växa ytterligare. Värva en vän, kollega eller klasskompis för att vinna lotter och andra fina priser!
Medlemmarna är vår grund, vår styrka och vår viktigaste resurs. För att få ännu mer tyngd bakom förbundets viktiga arbete behöver vi bli fler. För ju fler vi är, desto mer kan vi främja forskningen samt sprida information om epilepsi och dess konsekvenser i vardagslivet.
Vi uppmanar därför alla våra medlemmar att värva en vän!
Ladda ner en PDF om hur du värvar eller läs mer här.


Föreningens mål är att hjälpa och stötta personer med epilepsi. Ett stort arbete är också att sprida kunskap och tydliggöra information till anhöriga, arbetsplatser, skolor och andra som kommer i kontakt med epilepsi
Ta gärna kontakt med föreningens ordförande:
Gunilla Andersson 070-221 48 14
ordforande@epilepsisodermanland.se

Du kan även använda kontaktformuläret under menyvalet Kontakt.


Medlemsavgift:
250:- för enskild medlem,
400:- för familj (boende på samma adress)
Betalas in på bankgiro 743-3733 senast 28/2 2020
Var noga med att ange namn, adress och telefonnummer

Maila in dina kontaktuppgifter till
ordforande@epilepsisodermanland.se för att hålla er kontaktinformation aktuell