Om Epilepsiföreningen

Välkommen till Epilepsiföreningen Södermanland

Vi arbetar för att alla, både barn, ungdomar och vuxna med epilepsi i Södermanland, ska få en ökad och bättre livskvalitet. Med rätt stöd kan alla få ett gott liv. Vi vill sprida kunskap om epilepsi till så många som möjligt och vi jobbar för att alla ska få den vård de behöver. Vi arbetar även för att vården ska bli så jämlik det bara går och håller oss ständigt uppdaterade kring epilepsivårdens utveckling.
Desto fler medlemmar vi är har vi större möjlighet att nå ut till samhället och berörda parter och öka kunskapen och medvetenheten om epilepsi för att på så sätt ha större möjlighet att påverka.

Vi vill sprida kunskapen så mycket vi kan och vara en förening där personer med epilepsi och deras anhöriga möts, delar erfarenheter och känner gemenskap. I möjligaste mån anordnar föreningen aktiviteter i länet, både enskilda och i samarbete med andra organisationer.

Kontakta oss för mer information