Styrelsen

Ordförande Gunilla Andersson 070-221 48 14
ordforande@epilepsisodermanland.se
Kassör Maria Ringvall 070-176 02 98
kassor@epilepsisodermanland.se
Ledamot Margareta Leonardsson
Suppleant Örjan Göthlin
Suppleant Patrik Norén 070-324 97 83
webmaster@epilepsisodermanland.se

Ansvariga:

Kontaktansvarig Gunilla Andersson 070-221 48 14
ordforande@epilepsisodermanland.se
Studieorganisatör Gunilla Andersson 070-221 48 14
ordforande@epilepsisodermanland.se
Webbansvarig Patrik Norén 070-324 97 83
webmaster@epilepsisodermanland.se