Digital fikakväll 11/2 2021

Många har blivit tvungna till att sätta sig i karantän eller isolering på grund av coronaviruset och i samband med det har vi fått nya vägar att kommunicera och träffas.

Vi bjuder nu in dig till en digital fikakväll där vi har möjlighet att prata med andra medlemmar i föreningen. Vi genomför mötet via Microsoft Teams som är gratis och behöver inte laddas ner till din dator. Om du ska delta via din smartphone måste du ladda ner appen Microsoft Teams.

Klicka på bilden ovan för att ansluta till mötet, tidigast 11/2 kl 17:55

Världsepilepsidagen

Kampanjsida: https://epilepsi.se/levamedepilepsi/

12.00 – Vad är epilepsi?

13.30 – Status för nationella riktlinjer, register och personcentrerat vårdförlopp

17.00 – Är genterapi framtidens behandlingsform för epilepsi?

18.30 – Varför behövs epilepsiteam och epilepsiregister?

19.30 – Fira och fika med Epilepsiförbundet!

Information om hur du deltar i webbinariet via Zoom steg för steg:

Tryck på aktuell rubrik för att komma in i Zoom.
En webbsida där ”Vill du öppna Zoom-meetings?” visas. Klicka på ”Öppna Zoom-meetings”.
Om du inte har Zoom installerat, klicka på ”Download and run Zoom”.
Kan du inte installera Zoom, klicka på ”Join from your browser”.
Fyll i ditt namn, det räcker med förnamn om du vill.
Klicka på Join audio by computer när det visas.
Vi kommer att spela musik innan webbinariet, testa så att du hör ljudet bra.
Vänta tills du bli insläppt.

Föreningsforum 18/11

minnesanteckningar Föreningsforum

Närvarande från föreningarna                             Närvarande från förbundet

 • Helena Lif, Storstockholm Berndt Ohlin, förbundsordförande
 • Olle Alsen, Storstockholm Anna Pallin, kommunikatör
 • Inger Karlsson, Storstockholm Anna Eksell, ungdomskonsulent
 • Emma Wennerholm, Skåne Kent Bäckrud, föreningskonsulent
 • Mariella Olsson, Göteborg Sofia Segergren, förbundssekreterare
 • Janne och Åsa Nilsson, Norrbotten
 • Richard Furenhag, Gävleborg
 • Sandra Sjömark, Västerbotten
 • Wiveka Jönsson, Norra Skåne

Ordföranden Berndt hälsade alla välkomna till det tredje digitala föreningsforumet som Epilepsiförbundet anordnar och förbundssekreteraren Sofia presenterade kvällens agenda.

1.       Medlemsfrågor

Antal vid årsskiftet

Inom kort kommer alla föreningar få ett mejl om vilket antal medlemmar kansliet ser i medlemsregistret. Detta kan föreningen jämföra med sina siffor. Om det inte stämmer överens behöver åtgärd göras. Och kansliet kan hjälpa till.
När det överensstämmer kommer föreningen få betala in resterande medlemsavgifter för medlemmar som tillkommit sedan inbetalningen i maj t.o.m. 30/9.

Detta är en sk medlemsregistervård för att rätta till felaktigheter som kan ha uppstått. T.ex. ska gamla medlemmar ska tas bort efter två år enligt GDPR. Sista datum för att ta bort gamla medlemmar (ej betalat på två år) ur registret är 2020-12-31. För att hitta dem behöver de vara markerade på rätt sätt i registret. Vi ska därför upprätta samma rutiner i alla föreningar, så att alla gör lika. Då får vi ett bra register som följer alla regler och har rätt uppgifter till verksamhetsberättelser och ansökning av statsbidrag.  En ny manual för medlemsregistret kommer sändas ut till föreningarna.

Medlemsvärvningskampanj

Antalet nya medlemmar och resultatet av Medlemsvärvningskampanjerna presenterades av Sofia, totalt har vi fått 322 st nya medlemmar under perioden 2020-06-15 till 2020-11-15. Kampanjerna under året har riktat sig till tre målgrupper: tidigare medlemmar som vi önskar få tillbaka, värvningskampanj av vänner och anhöriga till medlemmar.

2.       Covidläget

De nya, skärpta restriktionerna från FHM har kommit och innebär att max 8 deltagare får träffas på allmän sammankomst, vilket våra möten ska räknas som. Ett separat mejl har gått ut till föreningarna om detta. Förbundet sade på mötet att de ska ta fram ett förslag på text och bild som föreningarna kan skicka till sina medlemmar för information.  Texten bifogas här:

Epilepsiförbundet och lokalföreningarna anpassar sin verksamhet efter de nya restriktionerna. De innebär att allmän sammankomst på över åtta deltagare inte är tillåtna och att vi:

 • håller avstånd till andra
 • stannar hemma om man är sjuk
 • reser bara om man absolut måste
 • försöker ställa om från fysiska till digitala aktiviteter.

 

Föreningarna berättade hur de har ställt om sin verksamhet pga covid -19. Några var tidigt ute med att skapa digitala mötesplatser och andra har tyvärr haft lite tekniska svårigheter.

Många av våra medlemmar känner sig ensamma vilket gör att föreningarna behöver erbjuda alternativ till fysiska träffar.

Tips för digitala aktiviteter

 • Förbundet kan hjälpa till att arrangera digitala möten i Teams eller Zoom.
 • Använd gärna Zoom ifall deltagarna inte har smartphone eller dator, då kan de ringa in till mötet.
 • Skapa digitala fikaträffar, kanske Lussefika till advent?
 • Skapa digitala aktiviteter typ gymnastik, yoga, pysselkväll mm.
 • Skicka brev och vykort till medlemmarna.
 • Anordna telefonmöten med sjukvårdspersonal, t.ex epilepsisjuksköterska och neuropsykolog.
 • Ungdomssektionen har skapat ett forum på Facebook där ungdomarna kan umgås och spela spel.
 • Värva nya medlemmar med hjälp av annons i lokaltidningen.
 • Informationsmöten för nya medlemmar kan ske digitalt.
 • Anordna telefonmöten med medlemmar.
 • Anordna webbinarium med intressanta teman och föreläsare.
 • Anordna digitala styrelsemöten.
 • Naturvandringar kan ske utomhus med distans.

3.       Status gemensam designmall för föreningarnas hemsida

Anna Pallin berättade att förbundet har fått in offert från den webbyrå vi idag anlitar. Offerten riktar sig till de föreningar som vill ansluta sig till projektet att ta fram en gemensam designmall för sin hemsida.

I offerten framgår att den tekniska lösningen blir så kallade subdomäner, d.v.s. undersidor till förbundets sida. Den nya adressen för t.ex. Norrbottens hemsida blir då norrbotten.epilspsi.se. Föreningarna kommer självklart fortsättningsvis att kunna uppdatera sina egna sidor, skapa extra flikar utöver designmallens, skapa undersidor, ha egna plug-ins mm. Däremot kommer diverse tekniska uppdateringar att kunna ske direkt från webbyrån på föreningarnas sidor samtidigt.

Webbyrån tar kostnadsfritt fram ny design i WordPress, skapar alla subdomäner för föreningarna, instruktionsfilmer för uppdateringar mm. Föreningarna får i sin tur inkomma med förslag på vad som ska finnas med på sidorna, funktioner, plug-ins, formulär mm.

Förbundet återkommer med mera information när det finns ett kostnadsbeslut taget i styrelsen.

4.      Världsepilepsidagen 2021

Förbundssekreteraren berättade att planerna för Världsepilepsidagen 2021 är i full gång och att det självklart står föreningarna fritt att använda sig av det som passar. Detaljerad projektplan kommer att skickas ut i god tid, även med tidplan.

Målet med Världsepilepsidagen är att vi ska synas mera i sociala media genom olika digitala insatser, vilket också passar bra nu när vi inte vet hur pandemin kommer utveckla sig:

Media

Flera kortare filmer tas fram om epilepsi. Vi behöver informera mera om vad epilepsi är och att det kan se olika ut för olika personer och därmed öka medvetenheten bland allmänheten.

En längre film om epilepsi enligt ovan, med ett huvudbudskap att det finns förbättringar att göra i vården i Sverige och att man behöver satsa på att följa de nationella riktlinjerna och har tagits fram.

Förbundet kommer bearbeta media inför dagen för att få möjlighet att medverka i
TV

 • Fråga doktorn
 • Lilla aktuellt – något barn med epilepsi som berättar
 • Tv4 – morgon TV. Efter 5.
 • Gokväll
 • Sverige Runt – Reportage om epilepsibakelsen av Peter och hans elever.

Radio/poddar

 • P4 Lokalradio EKOT
 • P1?
 • Nya avsnitt av podden ”Leva med epilepsi

Tidningar

 • Lokaltidningar: intervjua personer med epilepsi
 • Morgontidningar:
 • Kvällstidningar

Bakelse

Särskild epilepsibakelse håller på att tas fram av Peter Bengtsson i Halland. Receptet kommer att vara med i Epilepsia och på sociala media och skickas till lokalföreningarna som kan kontakta lokala bagerier för beställning till dagen och kanske också möjligheten att de säljer fler under dagen.

Infomaterial

Förbundet kommer gå ut med möjlighet att beställa t.ex. flyers etc.
Men p.g.a covid kommer förbundet satsar på att ta fram digitalt infomaterial för sociala media, viss hashtag ska användas, och önskar hjälp med spridningen av det.

Webbinarium

Förbundet kommer försöka skapar ett webbinarium med intressant och aktuellt innehåll och föreläsare tillsammans med föreningen i Stor-Stockholm.

Epilepsicentra i Göteborg kontaktas för samarbete kring dagen.

Artiklar i Epilepsia

Info om vad som ska ske på Världsepilepsidagen.

Epilepsirapport

En rapport med statistik från kommuner och regioner tas fram, den förra togs fram 2018. Målgrupp för detta är: regionpolitiker

5.       GDPR

Mötet diskuterar GDPR och att förbundet sa att de håller på att ta fram en ny och mer omfattande formulering om GDPR till föreningarna som de kan sända till de som vill bli nya medlemmar. Länk till texten bifogas här:
https://epilepsi.se/medlemskap/
och mer i länken: https://epilepsi.se/cookies/

En fråga kom upp: Är det ok att spara personuppgifter via Google Drive och andra molntjänster? Förbundet undersöker frågan och återkommer.

Vid pennan,

Anna Pallin

 

 

 

Föreningsforum 10 september

Minnesanteckningar från Föreningsforum 2020-09-10
Närvarande föreningar Närvarande förbundet
Berit Magaard, Storstockholm Berndt Ohlin, förbundsordförande
Olle Alsen, Storstockholm Anna Pallin, kommunikatör
Helena Lif, Storstockholm Kent Bäckrud, föreningskonsulent
Peter Bengtsson, Halland Anna Eksell, ungdomskonsulent
Richard Furenhag, Gävleborg Sofia Segergren, förbundssekreterare
Mariella Olsson, Göteborg
Sandra Sjömark, Västerbotten
Gunilla Andersson, Södermanland
Örjan Wiklund, Sundsvall
Bengt-Olof Davidsson, Oskarshamn

1. Medlemsvärvningskampanj
a. Värva en vän – slut 15 september
Medlemsvärvningskampanjen som pågått sedan 1 augusti slutar 15 september. Under denna period kansliet se att det blivit 40 nya medlemmar i registret. Kansliet har vidarebefordrat några ansökningar om medlemskap till föreningarna under denna period och uppmanar föreningarna att försöka få in betalningen och registrera nya medlemmar innan 15 september så att de syns i medlemsregistret.
Stockholm tyckte det var svårt att hänga med i kampanjen då deras manusstopp till tidningen Synapsen redan varit. Kansliet hoppas kunna ha mer framförhållning och längre kampanjer i fortsättningen, men kände i år att det ändå var viktigt att bara komma igång med olika verksamheter.
b. Värva en anhörig – från 1 oktober gratis medlemskap
Den 1 oktober startar en ny kampanj som pågår till årsskiftet. Information går ut i Epilespia 3/2020 som också har temat anhörig.
c. Målgruppsanalys
Anna Pallin berättar om Storstockholms målgruppsanalys, och Olle från Storstockholm erbjuder fler föreningar att få den.

2. Informationsmaterial/Grafisk profil
a. Frågor om mallarna/hemsidor för lokala föreningar
Kansliet har sänt ut den grafiska profilen och några mallar till föreningarna i ett infomejl, som vi fått några frågor om. Hos någon så har sidfoten hoppat fel. Anna undrar om det är någon inställning som kan ställa till det i mottagarnas dator. Västerbotten undrar om det går att få en mall där det går att ändra logotyp den egna föreningens i sidhuvudet.
Kansliet kan sända ut typsnitt kan sändas ut till dem som behöver det.

b. Facebook – design/Lokala hemsidor
Frågor finns om hjälp att skapa lokala hemsidan. Kansliet berättar att man först måste åtgärda den egna. Den förra hemsidan gick inte att komma åt. En ny släpptes i februari, som låg och väntade. Men vi vill anpassa den och ändra innan vi tar fram wordpressmallar för lokala hemsidor.
Förbundskansliet kommer be föreningarna specificera sina behov med lokala hemsidor.
Synpunkt om att många har etablerade Facebook-grupper som man vill ha kvar följare etc.

3. Planerade aktiviteter
a. Webinarier för medlemmar
i. Planerade
Förbundet ska starta upp webbinarier under hösten. På så sätt kan medlemmar ändå träffas och få ut något av sitt medlemskap under pandemin, samt det är en möjlighet för fler att ta del av kunskap och information. Det första som förbundet anordnar blir ett ungdomsseminarium planeras och sedan ett med tema Anhöriga.
ii. Idéer om ämnen
Kansliet tar gärna emot idéer om seminarier, och samordnar gärna med föreningarna för att få bra spridning på kunskap och information i hela landet.

b. Utbildning för föreningar
i. medlemsregister, ny lathund och uppfräschning av rutiner
Kent informerar om tre viktiga saker att fylla i registret, där det i dag ibland blir fel. Kön, födelsedatum och det datum till och med medlemmen betalt. Förbundssekreteraren berättar om hur viktigt det är med ett rättvisande medlemsregister bland annat för att kunna söka medel som statsbidrag. Mötet diskuterar GDPR och kommer fram till att det kan behövas en utbildning kring det och förbundet lovar hjälpa till att ta fram en formulering om GDPR till föreningarna som de kan sända till de som vill bli nya medlemmar.

c. Aktiviteter för medlemmar
i. Idreläger (Anna E)
Just nu planeras Idrelägret, en blänkare kommer i Epilepsia 3/2020
ii. Vuxenläger
I dagsläget är 23 anmälda till Vuxenlägret på Valjeviken. Högsta antal deltagare är 30 st deltagare
i. Familjehelg inställd
Höstens familjeläger är inställt. Eftersom familjelägret innefattar deltagande av små barn, som kräver barnpassning (närhet), och folkhögskolan kan inte ta emot oss i år pga covid-19 gick det inte att genomföra.
I somras hölls i stället för Summercramp två Familjeweekends pga covid-19. Det är ett koncept som förbundet ska försöka hålla i. Så att förbundet i fortsättningen har Winterfit (Idrelägret), Summercramp och Shortcramp. Utöver detta planeras två Familjehelger 2021.

4. Medlemsregistervård – Medlemsantal årsskiftet
a. Avstämning 30/11 antal medlemmar som förbundet ser, mot medlemmar som föreningen känner till. Föreningen betalar in tillkommande medlemmar för perioden maj-dec.
Förbundet har som ambition att räta upp fel och komplettera info i olika fält i registret, som uppkommit under flera år då alla haft lite olika rutiner. Detta måste ske i samarbete mellan förbund och föreningar. Kansliet vill försöka hjälpa till för att göra det smidigt för föreningarna. Därför kommer kansliet höra av sig till föreningarna om detta och senast i slutet av november vill kansliet stämma av medlemsuppgifterna som finns i registret mot de uppgifter föreningarna har. Detta för att årsskiftesiffran (som används i ansökningar om bl.a. statsbidrag) ska vara rätt. Då kan man samtidigt följa upp om betala för de nya medlemmar som tillkommit sedan betalningen gjorde till förbundet i maj.
b. Utredning om medlemsformer och behov i olika föreningar, ”frivillig central uppbörd/hjälp från förbundet” med administration kring registrering
Kongressen har gett i uppdrag att se över central uppbörd. Åsikter framkom på mötet om behovet för föreningarna att fortsatt vara de som har medlemskontakten, ha tillgång till vilka medlemmar man har, och kännedom om nya medlemmar. Även föreningarnas behov av att ha olika medlemsavgifter framkom. Förbundet ska utreda central uppbörd och presentera ett förslag till nästa kongress. Tanken har varit att involvera föreningarna och på detta Föreningsforum fanns önskemål om tillsätta en arbetsgrupp med representanter från föreningarna.
Kansliet öppnar upp för de föreningar som nu känner att det är arbetsamt med registret att höra av sig för att få hjälp från kansliet i administrationen kring bland annat ändringar i registret och nya medlemmar, i en sk. ”frivillig central uppbörd”.

5. Uppdatera adressbok – föreningarnas uppgifter efter årsmötet
Förbundssekreteraren uppmanar de föreningar som inte uppdaterat sin adressbok efter årsmötena att göra det och sända till kansliet. Den är utskickad i förra informationsmejlet till föreningarna. På förra föreningsforum bestämdes att adressboken ska läggas på en sida på webben som alla föreningar kommer åt.

6. NPO-dialog / sammanhållet vårdförlopp
Berndt berättar om ett möte förbundet blivit kallade till. Vi ska nominera områden som kan vara intressanta att ta fram sammanhållna vårdförlopp för.
Olle från Storstockholm tycker någon lekman ska vara representant.

7. Övrigt
Mariella informerar att Epilepicenter högspecialiserad vård för svårbehandlad epilepsi.

Peter har fått en fråga från kansliet om att skapa en Epilepsibakelse till Världsepilepsidagen. Han har en idé om att göra det ihop med sina elever. Mariella Olsson berättar om en tårta som skapats i Göteborg. Bild bifogas till minnesanteckningarna.

Förbundssekreteraren berättar att planerna för Världsepilepsidagen 2021 har startat, och hoppas kunna berätta mer på nästa föreningsforum. Föreningarna uppmanas att nu komma med idéer för att de ska kunna vara möjliga att förverkliga.

Föreningsforum 9-10 juni

FÖRENINGSFORUM 9 OCH 10 JUNI

dagordning

Berndt Ohlin hälsade alla välkomna till Epilepsiförbundets första digitala Föreningsforum. Sofia Segergren redogjorde för kvällens dagordning och vi började med ett upprop av alla föreningar samt att presentera sig och förbundskansliet.

 • Berndt Ohlin – förbundsordförande
 • Sofia Segergren – förbundssekreterare och kanslichef
 • Kent Bäckrud – föreningskonsulent
 • Anna Eksell – ungdomskonsulent
 • Anna Pallin – kommunikatör och grafisk formgivare

Närvarande Från Föreningarna

9 juni

Västerbotten, Sandra Sjömark

Skaraborg, Sara Andersson

Jönköping, Sven Wernvik

Gävleborg, Richard Furenhag och Maths Silvesparr

Vänner med epilepsi (Örebro) Erik Hansson

Oskarshamn med omnejd, Bengt-Olof Davidsson

Norrköping, Leif Jansson

Norrbotten Janne och Åsa Nilsson

Jämtland, Kenneth Elofsson och Annica Öjbrant

Karlskrona, Lars Bengtsson

Halland, Peter Bengtsson

 

10 juni

Hultsfred/Vimmerby, Anders Nilsson

Göteborg, Mariella Olsson

Södermanland, Gunilla Andersson

Lund med Omnejd, Thonia Roth

Stor Stockholm, Olle Ahlsell och Berit Magaard

Skåne och Malmö med omnejd, Emma Wennerholm

Bohuslän, Erland Widegren

Norra Skåne, Wiveka Jönsson

Sundsvall, Örjan Wiklund

VERKSAMHETSPLAN (SE Powerpointpresentation)

Sofia redogjorde för den framtagna verksamhetsplanen som förbundsstyrelsen och kansliet har jobbat med sedan kongressen 2019.

kommunikation

Grafisk profil
Förbundets grafiska profil är en viktig del av det vi kommunicerar med omvärlden. Att förbundet presenteras på ett enhetligt sätt är viktigt och stärker varumärket samt ger en professionell bild av oss. Därför finns en ny grafisk profil framtagen med riktlinjer för hur man använder förbundets logotype, vilka färger och vilken typ av bilder som får användas. Kolla alltid av med kommunikatören ifall du är osäker eller ska ta fram något externt material. Den grafiska profilen kommer att delges föreningarna under sommaren.

Kommunikationsplan
En plan kommer att vara klar i höst inkl. analys av material, budskap, kanaler, målgrupper, utveckling av digitala sociala medier mm

Namnskyltar
kommer att vara klara i juni

Världsepilepsidagen 2021.
Tema: nationella riktlinjerna. Beslut inför 2021 kommer att tas i höst.

Diskussion:

 • Anna Pallin påminde föreningarna om att gilla förbundets Facebooksida samt dela förbundsnyheter på föreningens sida.
 • Önskemål om att Epilepsia även ska finnas som digital version på nätet. Förslag att isf ha den lösenordskyddad eftersom medlemmarna betalar för tidningen. Förslag är att vi ska fråga nya medlemmar om dom vill ha tidningen digitalt eller i pappersform. Viktigt att tidningen även finns kvar i pappersform eftersom den distribueras till vårdcentraler mfl. Förslag också att tidningen skickas till skolor och skolsköterska.
 • Fråga om den grafiska profilen, finns stöd att få om man behöver hjälp? Anna Pallin hjälper till om det är några frågor eller om något ska produceras.
 • Föreningarna vill ha logotypen på sina egna Facebooksidor.
 • Fråga om att få hjälp att ta fram en enhetlig mall för hemsidor. Anna Pallin hjälper till och tar fram förslag under sommaren.

 

MEDLEMSUTVECKLING

Webinarier

Sofia presenterade förslag på att vi ska anordna webinarier med olika innehåll för olika målgrupper. Kansliet tar gärna emot förslag på olika teman som kan vara intressanta.

Förslag till teman:

Påverkansarbete

Läger

Pga covid-19 är årets Summerc(r)amp inställt och Anna Eksell berättade om en helt ny aktivitet: en härlig hotellhelg för ungdomarna tillsammans med föräldrar som kommer att hållas på tre orter: Helsingborg, Stockholm och Sundsvall. Anmälan sker till Anna Eksell.

Planering pågår för vuxenlägret (från 25 år och uppåt) i Valjövikens folkhögskola den 18-20 september. Anmälan sker till förbundskansliet.

Planering pågår även för ett familjeläger i november, vi återkommer med mer info senare.

Medlemsrekrytering – olika målgrupper

Ett starkt förbund behöver många medlemmar för att driva sina frågor. Epilepsiförbundet och föreningen i Stor-Stockholm kommer att göra en målgruppsanalys och ta fram en plan för medlemsrekrytering riktad till olika målgrupper.

Vi startar med att försöka locka tillbaka fd medlemmar genom att skicka ut ett gratis ex av Epilepsia med en uppmaning att bli medlemmar igen.

Nästa kampanj blir en tävling då man ska värva så många vänner, arbetskamrater m.fl. som möjligt och priser kommer att delas ut till både de medlemmar och de föreningar som värvar flest medlemmar. Flera målgrupper kommer att nås enligt kommunikationsplanen.

Diskussion och förslag

Om varje person värvar en medlem, då blir vi dubbelt så många

Ta fram enkät varför man är medlem i förbundet. Det finns en del undersökningar som presenterats i tidigare nummer av Epilepsia.

Översyn av medlemsförmåner

Kansliet har gjort en sammanställning över vilka medlemsförmåner som andra organisationer, föreningar och företag har för sina medlemmar. Vi vill erbjuda fler förmåner för våra medlemmar och tar gärna emot förslag på detta.

Utredning medlemsregister och central uppbörd

Kongressen gav förbundet i uppdrag att utreda central medlemsuppbörd. Detta och medlemskapet ska förbundet undersöka och hålla kontakt med föreningarna om under kongressperioden. Rapport till och ev beslut tas av nästa kongress.

Synpunkt:

Vi får ingen koll på medlemmar ifall medlemsregistret sköts centralt.

 

FÖRENINGSUTVECKLING

Stöd och dialog

Förbundet kommer att stötta upp de lokala föreningarna med en satsning på stöd och dialog, och följande åtgärder kommer att tas fram:

 • Webinarium med olika innehåll
 • Utbildningsmaterial/kitt för stöd till föreningar om medlemsrekrytering/register etc. Finns andra behov?
 • Nyhetsbrev till föreningarna
 • En fadder från FS till varje förening
 • Hålla regelbundna Föreningsforum med start i juni

Diskussion, förslag och önskemål:

Önskemål om webutbildning för medlemsregistret. All kontakt tas med Kent rörande medlemsregistret eftersom vi bara har supportavtal ett visst antal timmar. Kent samlar ihop frågorna och tar i sin tur kontakt med supporten.

Förbundet kommer att ta fram en digital molntjänst för delning av viktiga dokument, grafisk profil, blanketter mm. Strukturen för detta tas fram av Anna Pallin och Peter Bengtsson och presenteras i höst. Förslag: Molntjänsten finns direkt på hemsidan.

Önskemål: Att se över de tekniska möjligheterna så alla föreningar har tillgång till nödvändig teknik för att kunna utföra sitt arbete.

INTRESSEPOLITIK

Nationella riktlinjerna

På kongressen fick förbundet i uppgift att sammanställa en lathund med förslag på hur föreningar kan arbeta med implementering av riktlinjerna samt en gemensam plan med tydlig arbetsfördelning för förbund och föreningar.

Förbundet fick även i uppgift att anordna en kurs där deltagare från lokala föreningar får möjlighet att uppdatera sig på de nationella riktlinjerna. Nationella riktlinjerna finns att beställa hos kansliet samt hos Socialstyrelsen.

Lathund/manual för de internationella riktlinjerna

 • Klar under hösten

Kurs om de internationella riktlinjerna

 • Tas fram under vintern

Regionala konferenser

 • Kommer att genomförs under våren 2021.

 

Epilepsirehabilitering

Förbundet kommer att uppdatera intressepolitiskt handlingsprogram samt undersöka möjligheten att ta fram en egen applikation för de personer som har epilepsi.

Förslag:

Ska epilepsi gå under LSS-lagen? Önskemål om att detta tas upp till Riksdagen för påtryckning. Funktionsrätt Sverige jobbar med den frågan och förbundet håller sig uppdaterade i ärendet.

 

ÅRSMÖTESHANDLINGAR

Uppgifter om medlemsantal och dokument från årsmöten är viktiga för ansökan om statsbidrag. Socialstyrelsen vill som vanligt ha ansökan i september. Förbundet behöver ha lokalföreningarnas handlingar från årsmötet senast den 15 augusti inför statsbidragsansökan som görs i september. Sofia uppmanade föreningarna att snarast efter årsmöte skicka in sina handlingar.

Fråga:

En förening har årsmöte den 1 september och behöver uppskov med att skicka in sina handlingar.
Beslut: Ok om föreningen har allt förberett inför årsmötet så att det går fort att lämna in allt.

 

MEDLEMSREGISTRET

Det är viktigt att medlemsregistret kan vara en tillförlitlig källa om lokalföreningarnas medlemmar. Uppgifter om medlemsantalet i registret kontrolleras av revisorer inför statsbidragsansökan och i samband med verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse. Antalet medlemmar är också viktigt för god registervård och för förbundets uppföljning av medlemmar inför kampanjer e.t.c.

Under flera års tid har sättet att hantera medlemsregistret utvecklat åt olika håll i föreningar och förbund. Alla behöver göra lika och nya rutiner som accepteras av alla föreningar behöver skapas.

Eftersom det är viktigt att alla gör lika kommer förbundet arbeta med att stötta föreningarna i uppdatera sina medlemsregister, att medlemmar påminns att betala, att man registrerar när betalningen görs i registret och att de som inte betalt tas bort som medlem vid en tidpunkt. Utträdda medlemmar får inte vara kvar i registret mer än några år.

Förbundet kommer att ta fram en ny manual med information om detta och undrar vilken hjälp föreningarna behöver. Förbundet kommer även att ta fram en kurs för registeransvariga.

 

Adresslista

Uppdatera adresslista. För att spara tid, pengar och miljö kommer den adresslista över förbund och föreningar som sänts ut till alla föreningar med kontaktuppgifter, att tas fram digitalt. På detta sätt kan det laddas ner och skrivas ut från mejl eller från ”molnet”. Mer info kommer.

Förslag:

De som vill ha adresslistan i pappersform kan beställa den direkt från kansliet.

 

ÖVRIGA FRÅGOR

 • Fråga: Tillhör en person med epilepsi egentligen riskgruppen och ifall förbundet ska driva denna fråga. Förslag är att Epilepsinämnden skickar en skrivelse till Socialstyrelsen, förslag på personer med kunskap Ulla Lindbom och Sven Pålhagen, men även Berit.
 • Samvaron är väldigt viktig mellan barn och ungdomar så det är bra att träffarna blir av trots covid-19.

 

UTVÄRDERING

 • Förbundsforum känns effektivt och vi vill ha flera träffar. Kul att se alla! Bra att inte behöva resa. Hann med mkt på kort tid. Bra sätt att ses och höras så man inte känner sig så ensam ute i föreningen. Mycket positivt!
 • Jättebra med nyhetsbrev och Facebook, bra att man kan länka till och från förbundets Facebooksida

NÄSTA MÖTE

Nästa möte hålls onsdag den 9:e och torsdag den 10:e september.