Restsituation för Absenor och Ergenyl enterotabletter

En restsituation har uppstått för Absenor och Ergenyl (natriumvalproat) enterotabletter. Anledningen till den uppkomna situationen är att tillverkaren av hjälpämnet kalciumsilikat har upphört med sin produktion. Patienter rekommenderas att ta kontakt med läkare för ny bedömning/nytt recept.

Absenor och Ergenyl innehåller natriumvalproat och används vid epilepsi och maniska episoder vid bipolär sjukdom (Absenor) respektive vid epilepsi (Ergenyl). En restsituation för Absenor och Ergenyl 100 mg, 300 mg och 500 mg enterotabletter har delvis redan uppstått. De styrkor som fortfarande finns i lager beräknas ta slut inom kort. Övriga beredningsformer av Absenor och Ergenyl omfattas inte av restsituationen.

Anledningen till leveransproblemen är att tillverkaren av hjälpämnet kalciumsilikat har upphört med produktionen. Enligt information från företagen utvärderas en ny leverantör av kalciumsilikat. Det är i nuläget inte klart hur långvarig restsituationen blir.

Produkter innehållande natriumvalproat tillhandahålls även av en annan leverantör på den svenska marknaden, men produkterna är inte utbytbara på apotek. Patienter behöver därför kontakta läkare för att få en ny bedömning och ett nytt recept.

I den mån den alternativa produkten inte skulle räcka till för marknadens försörjning finns möjligheten att ansöka om licens för läkemedel godkänt i annat land. Förskrivare rekommenderas att vända sig till ett apotek för att få information om tillgänglighet för produkter innehållande natriumvalproat.